Service & Contact

Waarmee kunnen we u helpen?

Ik wil schade melden

Je kunt snel online schade melden via de Digitale polismap of het online schadeformulier invullen.

Digitale polismap Schadeformulier

Ik wil gegevens inzien of wijzigen

Je wilt polisvoorwaarden bekijken, je verzekering aanpassen, facturen inzien, adresgegevens veranderen of een verzekering opzeggen?

Bellen of e-mailen is niet nodig. Ga naar de Digitale polismap en het is zo geregeld.

Digitale polismap

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw verzekeringen of de dienstverlening van Aon Direct? Bij de veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen die wij regelmatig krijgen.

Krijg ik de onkosten vergoed als ik mijn bruiloft annuleer vanwege het coronavirus?

Nee, deze verzekering vergoedt de onkosten van je bruiloft niet als je die afgelast, uitstelt, onderbreekt of eerder beëindigt in verband met een epidemie, pandemie of besmettelijke ziekte (in Nederland of in het buitenland). Ook niet als dat een gevolg is van maatregelen die worden genomen door de verantwoordelijke autoriteiten.

Wat wordt er verstaan onder slecht weer?

Er is sprake van slecht weer bij extreme weersomstandigheden. Extreme weersomstandigheden zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen. De criteria zijn:

  • Een weersomstandigheid die maximaal 12 uur aanhoudt
  • Neerslag in de vorm van regen, hagel en/of sneeuw gevallen in de dekkingsperiode, die de voor de dekkingsperiode geldende (maximale) hoeveelheid te boven gaat;
  • Neerslag van meer dan 25 millimeter per uur
  • Windstoten met windgemiddelde snelheid over 10 minuten van meer dan 62 km per uur (17,2 meter per seconde; 8 Beaufort)
  • Een lokale/regionale kortstondige weersconditie waarbij stortregens en/of zware windstoten plaatsvinden. De minimale windkracht is 8 Beaufort; Hierbij is de vaststelling door het hoofdstation van het KNMI of Meteo Consult, dat zich het dichtst bij de locatie van het evenement bevindt, bindend.
Is er een opstaldekking opgenomen in de aansprakelijkheidsdekking? Wat als bijvoorbeeld een bezoeker iets kapot maakt op de locatie?

Er is geen dekking voor zaken onder opzicht opgenomen in de aansprakelijkheidsdekking. Dus als bijvoorbeeld een bezoeker iets kapot maakt op de (gehuurde) locatie, ben je hiervoor niet verzekerd.

Wat is er precies verzekerd onder aansprakelijkheid?

Schade aan personen:
Letsel en benadeling van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit.

Schade aan zaken:
Beschadiging, vernietiging en verdwijning, maar ook verontreiniging of vuil worden, van zaken van anderen dan de verzekeringsnemer, met inbegrip van de schade die daaruit voorvloeit.

Hierbij is de maximaal verzekerde som EUR 2.500.000,- per aanspraak. En de duur van het evenement mag niet langer zijn dan 168 uur. Voor meer uitgebreide informatie, zie de voorwaarden.

Wat verzeker ik met Annulering huwelijksreis?

Als jullie huwelijk uitgesteld moet worden dan geldt dat natuurlijk ook voor jullie huwelijksreis. Het echter wil niet automatisch zeggen dat je reis-annuleringsverzekering een afgelasting van de huwelijksreis vergoedt. Door de kosten van de huwelijksreis mee t verzekeren met de dekking Annulering huwelijksreis bent u er wél zeker van dat deze kosten na een gedekte gebeurtenis worden vergoed. Op huwelijksreis heeft u wel een aparte reisverzekering nodig.

Krijg ik de kosten van mijn huwelijksreis vergoed als ik deze annuleer in verband met het coronavirus?

Nee, de dekking Annulering Huwelijksreis vergoedt de annuleringskosten niet als de huwelijksreis niet doorgaat omdat de bruiloft wordt afgelast, uitgesteld, onderbroken of eerder beëindigd als gevolg van epidemie, pandemie of besmettelijke ziekte (in Nederland of in het buitenland).

Hoe zit het met verzekerden die ouder zijn dan 80 jaar?

Uiteraard vallen ook genodigden van 80 jaar of ouder onder de onkosten en ongevallendekking. Want iedere genodigde is belangrijk. Een goede gezondheid op het moment van verzekeren is natuurlijk wel een vereiste.

Hoeveel dagen is de verzekering geldig?

De Aon Bruiloftverzekering is zeven dagen (168 uur) geldig. De begindatum is jullie trouwdatum.

Is de huwelijksreis ook meeverzekerd?

Als jullie huwelijk uitgesteld moet worden dan geldt dat natuurlijk ook voor jullie huwelijksreis. Het echter wil niet automatisch zeggen dat je reis-annuleringsverzekering een afgelasting van de huwelijksreis vergoedt. Door de kosten van de huwelijksreis mee te verzekeren met de dekking Annulering huwelijksreis ben je er wél zeker van dat de annuleringskosten van de huwelijksreis na een gedekte gebeurtenis worden vergoed.

Tijdens de huwelijksreis zelf heeft u wel een aparte reisverzekering nodig. Deze reisverzekering kan bijvoorbeeld voorzien in vergoeding van medische kosten tijdens de huwelijksreis of verlies van bagage.

Hoelang van tevoren moet ik de verzekering afsluiten?

De verzekering kan je afsluiten wanneer jij wilt. Wij raden je aan om dat zo vroeg mogelijk te doen, zodat je direct verzekerd bent van de kosten verbonden aan uitstel of afstel. Houdt er rekening mee dat de verzekering minimaal 14 dagen voor je bruiloft afgesloten moet worden.

Is deze verzekering alleen voor bruiloften?

De bruiloftverzekering geldt ook voor geregistreerd partnerschap, bruiloft jubilea en bruiloften in het buitenland (werelddekking).

Is er een leeftijdslimiet?

Nee, er is geen leeftijdslimiet. Dus ook personen van 80 jaar of ouder kunnen onder de dekking vallen.

Wat is de uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit?

In geval van overlijden van een verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval, wordt EUR 2.500,- per persoon uitgekeerd. In geval van blijvende invaliditeit wordt maximaal EUR 25.000,- uitgekeerd. Als meerdere verzekerden een ongeval overkomt, zal maximaal EUR 1.250.000,- worden uitgekeerd voor alle verzekerden tezamen.

Is er een eigen risico?

Alleen bij de aansprakelijkheidsverzekering is er een eigen risico. Het eigen risico voor deze optionele dekking is EUR 100,-.

Moeten we opgeven wie de getuigen en andere genodigden zijn?

Nee, dat is niet nodig.

Wie zijn er allemaal verzekerd?

Natuurlijk het bruidspaar, maar ook belangrijke genodigden. Dit kan familie zijn, maar ook goede vrienden/vriendinnen. Als de bruiloft bijvoorbeeld uitgesteld moet worden omdat een belangrijke genodigde onverwacht ernstig ziek wordt en niet kan komen, valt dit onder de dekking.

Ik wil trouwen in het buitenland, kan ik dan ook de Aon bruiloftsverzekering afsluiten?

Ja dat kan. De Aon bruiloftsverzekering heeft een wereldwijde dekking.

Zijn hotelovernachtingen en eventuele vliegtickets ook meeverzekerd?

Deze kosten zijn meeverzekerd als het bruidspaar deze kosten heeft gemaakt en deze kosten in het verzekerde bedrag zijn opgenomen.

Met de huwelijksreis annulering zijn jullie ook verzekerd voor de kosten als je de huwelijksreis uitgesteld moet worden als gevolg van het moeten uitstellen van de bruiloft.

Op huwelijksreis heeft u wel een aparte reisverzekering nodig.

Bruidskleding en huwelijkscadeaus gratis meeverzekerd?

Bruidskleding en huwelijkscadeaus zijn nu gratis meeverzekerd! De gedekte waarde is 20% van het verzekerde bedrag. Als u bijvoorbeeld EUR 10.000,- verzekerd, dan zijn bruidskleding en huwelijkscadeaus verzekerd voor een bedrag van EUR 2.000,-

Wat wordt er uitgekeerd in geval van onkosten?

In geval van gedekte schade worden de in de voorwaarden genoemde kosten en extra kosten vergoed tot ten hoogste het verzekerde bedrag.


Stel uw vraag aan de klantenservice

Onze veelgestelde vragen hebben uw vraag niet beantwoord? Stel uw vraag aan onze klantenservice. Dat kan telefonisch of via het contactformulier.

De klantenservice is op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 en 18:00 uur.
071 364 3501


Stel uw vraag via het contactformulier

Wij behandelen uw vraag/opmerking binnen vijf werkdagen.

Ik heb een noodgeval

Ernstige materiële schade

Alarmcentrale SOS International:
088 - 980 04 02

Vanuit het buitenland:
+31 88 - 980 04 02

Noodgeval op reis

Alarmcentrale:
+31 20 - 592 91 24

Ik wil contact

Telefonisch contact

U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen tussen 08:00 en 18:00 uur.

telefoonnumer:  071 364 3501

Stel uw vraag

Wij behandelen uw vraag/opmerking binnen vijf werkdagen.